6.jpg

Zasady zwiedzania


1. Podstawą wejścia na wystawy jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Muzeum lub zaproszenia.

2. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób (bez opiekunów). Minimalna liczba osób dla grupy zorganizowanej to 5 osób (bez opiekunów).

3. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych odbywa się z pracownikiem Muzeum. Oprowadzanie przez osobę nie będącą pracownikiem Muzeum wymaga zgłoszenia i zgody dyrektora lub pracownika Muzeum.

4. Liczba osób przebywających na wystawach jest ograniczona.

5. Orientacyjny czas zwiedzania wystaw stałych i czasowej wynosi do 45 minut. Niewystarczająca ilość czasu przeznaczonego na zwiedzanie przed zamknięciem wystaw nie stanowi podstawy do reklamacji.


  • Zwiedzanie indywidualne

1. Osoby indywidualne zwiedzające Muzeum w godzinach otwarcia nie muszą zgłaszać wcześniejszej rezerwacji.

2. W przypadku zwiedzania indywidualnego możliwa jest sytuacja, iż w tym samym czasie ekspozycje muzealne zwiedzać będą także grupy zorganizowane.


  • Zwiedzanie grupowe

1. Grupy zorganizowane należy zgłaszać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, osobiście w siedzibie Muzeum lub telefonicznie pod nr tel. 62 592 80 52.

2. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób (bez opiekunów). Minimalna liczba osób dla grupy zorganizowanej to 5 osób (bez opiekunów).

3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie grupy i ewentualne szkody spowodowane przez grupę oraz zobowiązani są do obecności podczas zwiedzania.

4. Opłata za wstęp grupy zorganizowanej to koszt biletu (ulgowego lub normalnego) od osoby.

5. Na każdą grupę do 30 osób, trojgu opiekunom przysługuje bilet bezpłatny. Jeśli na grupę przypada więcej opiekunów, wtedy każdy z nich ponosi koszt biletu wstępu ulgowego.

6. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych odbywa się z pracownikiem Muzeum. Oprowadzanie przez osobę nie będącą pracownikiem Muzeum wymaga zgłoszenia i zgody dyrektora lub pracownika Muzeum.

7. W przypadku rezygnacji ze zwiedzania należy zgłosić ten fakt bezpośrednio w Muzeum lub telefonicznie pod nr tel. 62 592 80 52.

8. Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy wstępu lub oprowadzenia grupy, która nie dokonała rezerwacji terminu.

Regulamin zwiedzania MMOW.pdfLekcje i warsztaty dla dzieci oraz młodzieży

Proponujemy dzieciom i młodzieży
szkolnej udział w lekcjach muzealnych
z zakresu historii, sztuki,
archeologii i etnografii
oraz zajęciach warsztatowych.

Zobacz

Kalendarz

Marzec 2018
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31