4.jpg
Data publikacji:

 

 

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych          

63-400 Ostrów Wlkp.

ul. Wolności 23

 

Szanowni Poloniści !

 Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród uczniów informacji o powiatowym   konkursie interdyscyplinarnym, który organizuje nasza szkoła. 

               
Tematem przewodnim wszystkich prac jest:


Warto ocalić od zapomnienia.

Małe ojczyzny w literaturze, fotografii i rysunku.”


Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

- recytatorski - dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (pisarze, poeci opiewający ojczyznę),

- fotograficzny - tylko dla szkół ponadpodstawowych (zachować w pamięci, czyli piękno ojczyzny),

- rysunkowy - tylko dla szkół podstawowych (zachować w pamięci, czyli piękno ojczyzny).

Rozstrzygnięcie każdego z konkursów odbędzie się osobno na poziomie szkół podstawowych (klasy siódme i ósme) i ponadpodstawowych.

 

Cele konkursu:

 

- Inspirowanie młodzieży do twórczości artystycznej.

- Rozwijanie zainteresowań artystycznych.

- Promocja talentów i pasji młodzieży.

- Promocja miejsc i przestrzeni godnych zapamiętania.

 

 

Warunki uczestnictwa :

 

- Uczestnikami   konkursu   mogą   być   uczniowie   szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- Prace powinny realizować hasło przewodnie, czyli  uwzględniać tematykę 

   konkursu.

- Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być wykonane  samodzielnie, przez 

   uczestnika konkursu. Ocenie nie będą podlegały prace zbiorowe.

- Uczestnik może wziąć udział w kilku konkursach.

- Prace  powinny  być  opatrzone  wymaganymi  danymi.  (patrz – „Sposób

  oznaczenia prac”)

- Prace plastyczne, fotograficzne oraz zgłoszenia do konkursu recytatorskiego 

  należy  dostarczyć do 5.12.2019r.  osobiście  (do sekretariatu  szkoły)  lub

  przesłać na adres  szkoły: Zespół  Szkół  Budowlano-Energetycznych, 63-400

  Ostrów Wlkp., ul. Wolności 23 z dopiskiem " konkurs ".

- Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

- Rozstrzygnięcie konkursów: recytatorskiego, plastycznego i fotograficznego

   odbędzie się 13.12.2019 r. (piątek) w  sali  203 (II piętro).

   Początek godz. 9 00 . (Konkurs recytatorski rozpocznie się o godz. 9 10).

  
Zapraszamy wszystkich uczestników wraz z opiekunami na godz. 9 00.

- Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach : szkoły podstawowe  i  szkoły ponadpodstawowe ( dotyczy wszystkich zaproponowanych konkursów czyli: plastycznego, fotograficznego i recytatorskiego).

 

Sposób oznaczenia prac:

Prace powinny być opatrzone następującymi informacjami umieszczonymi na metryczce z tyłu pracy:

- nazwa obiektu,  miejsca …., które należy ocalić od zapomnienia,

- nazwa konkursu,

- imię i nazwisko autora,

- klasa,

- nazwa i adres szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), instruktora,

- numer telefonu kontaktowego,

- zgłoszenie do konkursu recytatorskiego stanowi osobny formularz.

 

Informacje dodatkowe:

 

Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatorów :

- Główczak Krystyna - numer telefonu 506698071,

- Tomala Lidia - numer telefonu 507054824,

- Kowalczyk - Żurawska Maria - numer telefonu 501349239

 

Regulamin Konkursu Plastycznego (dla uczniów szkół podstawowych):

 

- Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 2 prac plastycznych wykonanych

  dowolną techniką w formacie A3.

- Ze względu na możliwości techniczne montażu nie będą przyjmowane prace

   typu  reliefowego (np. na szybach, naklejanej kaszy).

- Nagrodzonych   i   wyróżnionych   uczestników   konkursu    poinformujemy

  wcześniej telefonicznie.

 

    Regulamin Konkursu Fotograficznego (dla uczniów szkół ponadpodstawowych):

 

- Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 2 prac fotograficznych.

- Format zdjęcia 13 x 18 cm.

- Nagrodzonych   i  wyróżnionych    uczestników   konkursu     poinformujemy

  wcześniej telefonicznie.

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) :

 

- Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden utwór  poetycki  (lub fragmenty

  wybranego tekstu prozatorskiego).

- Każda szkoła może zgłosić do 2 uczestników.

- Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

- Wykonawcy mają możliwość wykorzystania pozasłownych  środków wyrazu,

  jeśli zabieg służy twórczej interpretacji. 

- Prezentowane  utwory  oceniane  będą przez jury wg  następujących kryteriów:

      a) dobór repertuaru,

      b) oryginalność i trafność interpretacji,

      c) kultura słowa,

      d) ogólny wyraz artystyczny.

 

Prace oceniać będzie kapituła konkursu, wyłoniona spośród nauczycieli szkół ponadpodstawowych, fotograf  oraz plastyk.

 

Uczestnik konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r./679 z późn. zm.), akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na publikację wizerunku umożliwiającego przeprowadzenie i umieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) organizacji i przeprowadzenia konkursu, możliwości wzięcia udziału w konkursie;

b) odebrania nagrody w konkursie;

c) informowania, także w mediach, o wynikach konkursu;

d) w celu prezentacji, rozpowszechniania, publikowania prac.

Zgłoszenie na konkurs jest  jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.

Organizatorzy:

 

a)     Zespół nauczycieli  języka polskiego i biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim,

b)    Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

c)     Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Konkurs odbywa się pod patronatem: Starosty Powiatowego oraz Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Czekają atrakcyjne nagrody !

 

                                                     Organizatorzy   

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Wiedza o mieście i regionieZobacz

Kalendarz

Wrzesień 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30