Deklaracja dostępności


Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
ul. Rynek 1, Ostrów Wielkopolski

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dokłada wszelkich starań, by zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poniższe oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


Status pod względem zgodności z ustawą


W ramach dostępności cyfrowej na stronie internetowej muzeum mmow.pl udostępniono następujące rozwiązania:

  • wprowadzono możliwość przełączenia standardowego widoku strony na widok o zwiększonym kontraście,
  • wprowadzono możliwość zmiany wielkości wyświetlanej czcionki tekstu.Dostępność architektoniczna


Przed budynkiem od strony wschodniej znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony południowej rynku bez barier architektonicznych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w głębi budynku. Nie ma też problemu z poruszaniem się po części ekspozycyjnej muzeum (także ekspozycji 3D na parterze oraz biblioteki znajdującej się na pierwszym piętrze). Przemieszczanie pionowe po budynku zapewnia winda osobowa, która znajduje się zaraz po lewej stronie od wejścia głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a (z wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W recepcji nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2022-12-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Maciejewski.
E-mail: it@mmow.pl
Telefon: 62 592 80 52

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji informacji: 2022-12-29

Wiedza o mieście i regionieZobacz

Kalendarz

Czerwiec 2024
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30