2.jpg

Informacje ogólne


LEKCJE MUZEALNE

Proponujemy dzieciom i młodzieży szkolnej udział w lekcjach muzealnych z zakresu historii, sztuki oraz archeologii i etnografii.

Zagadnienia historyczne przybliżają dzieje regionu, pomagają skojarzyć fakty i postaci ważne dla Małej Ojczyzny z chronologią i wydarzeniami historii powszechnej i historii Polski.
Zajęcia o tematyce artystycznej umożliwiają poznanie podstawowych pojęć i technik plastycznych, najważniejsze tendencje i style w sztuce oraz działalność artystów związanych z regionem ostrowskim.
Lekcje poświęcone archeologii  pozwolą zapoznać się z przedhistorycznym dziedzictwem Ostrowa, natomiasta lekcje etnograficzne zapoznają z tradycjami ludowymi regionu ostrowskiego.
Materiałem dydaktycznym podczas zajęć są wybrane eksponaty muzealne lub ich reprodukcje (fotografie wielkoformatowe, kserokopie barwne i czarnobiałe), slajdy, fragmenty filmów. Uczniowie mają okazję aktywnie uczestniczyć w lekcji poprzez zadania warsztatowe w grupach.

Przeprowadzamy zajęcia w kilkunastu tematach. Zakres przekazywanej wiedzy dostosowujemy do stopnia zaawansowania uczestników, stąd w niektórych zajęciach mogą brać udział uczniowie we wszystkich grupach wiekowych -  począwszy od maluchów z „zerówki” po młodzież z klas licealnych.

Przybliżony czas trwania lekcji to 45 minut, jednak może on ulec zmianie, w zależności od potrzeb uczestników - wówczas zakres i sposób prezentacji zagadnienia zostaje zmodyfikowany. Jeśli lekcji towarzyszą warsztaty, wtedy czas zajęć ustalany jest indywidualnie, w momencie rezerwacji terminu spotkania.

Nauczycieli zachęcamy do proponowania nowych tematów - postaramy się wybrać do projektowanych zagadnień materiały ze zbiorów muzealnych.


WARSZTATY MUZEALNE

1. Lekcje i warsztaty muzealne odbywają się dla grup zorganizowanych.

2. Rezerwacji terminu zajęć dokonuje się przynajmniej na dwa dni przed planowaną wizytą, osobiście w siedzibie Muzeum lub telefonicznie pod nr tel. 62 592 80 52.

3. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób (bez opiekunów) w przypadku lekcji oraz więcej niż 25 osób (bez opiekunów) w przypadku warsztatów. W sytuacji, gdy grupa liczy więcej osób, warunki udziału muszą zostać ustalone indywidualnie, w momencie rezerwacji terminu.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach  należy zgłosić ten fakt przed planowanym dniem wizyty, bezpośrednio w Muzeum lub telefonicznie pod nr tel. 62 592 80 52.

5. W przypadku spóźnienia się grupy – zajęcia nie będą przedłużane.

6. Koszt udziału w zajęciach wynosi odpowiednio: 4,00 zł dla lekcji muzealnych oraz 8,00 zł dla warsztatów muzealnych.

7. Opłaty należy dokonać przez rozpoczęciem zajęć w kasie Muzeum.

8. Na każdą grupę do 30 osób, trojgu opiekunom przysługuje bilet bezpłatny. Jeśli na grupę przypada więcej opiekunów, wtedy każdy z nich ponosi koszt biletu wstępu ulgowego.

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego zajęcia oraz pracowników Muzeum.

10. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie grupy i ewentualne szkody spowodowane przez grupę oraz zobowiązani są do obecności podczas zajęć.

11. W przypadku niewłaściwego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników prowadzący ma prawo przerwać zajęcia, a koszty nie będą zwracane.

Wiedza o mieście i regionieZobacz

Kalendarz

Maj 2024
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31