3.jpg

Plenerowe

Grafika ukraińska

Ze zbiorów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Od 1991 roku do Międzynarodowego Konkursu Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu przystąpiło ponad 160 artystów z Ukrainy i zazwyczaj stanowią oni najliczniejszą, po Polakach, grupę uczestników zagranicznych. Tak znaczny udział Ukraińców zaowocował wzbogaceniem muzealnej kolekcji o 1700 dzieł graficznych. Z każdą edycją konkursu rozrastała się lista miejscowości, z których nadchodziły grafiki, dziś z niepokojem obserwujemy mapy Ukrainy w informacjach medialnych.

   Niniejsza wystawa prezentuje wybór prac nadesłanych od 1991 roku po aktualną edycję, na którą kilkoro artystów przygotowało grafiki komentujące walkę z rosyjskim agresorem.

   Z wieloma uczestnikami zawiązaliśmy nić sympatii, a nawet przyjaźni. Stale współpracujemy z profesorem Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie Bogdanem Pikulickim, który od 2007 roku uczestniczy w pracach jury.Графiка українська iз колекцiї Музею Мiста Остров Великопольський


Вiд 1991 року в Мiжнародному Конкурсi Малої Форми Графiчної i Екслiбрiсiв взяло участь понад 160 художникiв iз України. Зазвичай українцi є другими, пiсля полякiв, по кiлькостi учасникiв. Таким чином вони сприяли збагаченню музейної колекцiї на 1700 графiчних робiт. З кожним наступним конкурсом збiльшувалась чисельнiсть областей з якиих надсилались роботи. Зараз всi ми з тривогою i спiвчуттям спостерiгаємо за подiями в Українi.

   Сьогоднiшня  вистава презентує графiки надiсланi з 1991 роки i до цьогорiчного конкурсу. В цьому роцi декiлька конкурсантiв пiдготували графiки, якi вiдображають боротьбу з росiйським агресором.

  З багатьма учасниками ми зав'язали нитку симпатії і навіть дружби. Ми постійно співпрацюємо з Богданом Пікуліцьким, професором Львівської Академії Образотворчого Мистецтва, який бере участь у роботі журі з 2007 року.

Wiedza o mieście i regionieZobacz

Kalendarz

Lipiec 2024
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31