1.jpg

XVIII Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu

Serdecznie zapraszam do udziału w XVIII Międzynarodowym Konkursie Małej Formy  Graficznej i Ekslibrisu.

Karta uczestnictwa 2022 docx

XVIII International Contest of Small Graphics and Exlibris

You are cordially invited to participate in the XVIII International Contest of Small Graphics and Exlibris.

Participation card 2022 docx

XVIII Internationaler Wettbewerb für Kleingrafik und Exlibris

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am XVIII Internationalen Wettbewerbs für Kleingrafik und Exlibris ein.

Anmeldeformular 2022 docx
Anmeldeformular 2022 pdf
Teilnahmebedingungen 2022 docx
Teilnahmebedingungen 2022 pdf

Vermerk

XVIII Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu

Drodzy Przyjaciele, twórcy grafiki i ekslibrisu,

 

informujemy, że w 2022 roku odbędzie się kolejny - XVIII Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Do konkursu przyjmiemy prace wykonane technikami tradycyjnymi (warsztatowymi) o wymiarach nie większych niż 200 x 200 mm (na papierze nie większym niż 300 x 300 mm). Przewidujemy przyznanie trzech nagród głównych oraz nagród specjalnych, w tym za ekslibris Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wernisaż wystawy pokonkursowej planujemy na sobotę 3 września.
 
Aby uczestniczyć w konkursie niezbędne będzie wypełnienie karty zgłoszeniowej z podpisem akceptującym warunki przystąpienia do konkursu oraz nadesłanie prac do 17 maja 2022 roku.
 
Regulaminy i karty zgłoszeniowe zostaną udostępnione w styczniu 2022 na naszej stronie https://www.mmow.pl/aktualne-biennale/ , będziemy też wysyłać je na podane przez Państwo adresy, ale już dziś zapraszamy do przygotowania swego udziału w konkursie.  

XVIII International Contest of Small Graphics and Exlibris

Dear friends, graphic designers and exlibris makers,

 

we would like to inform you that next year in 2022, we will organize the18th International Competition of Small Graphic Forms and Exlibris in Ostrów Wielkopolski.

 

We accept works made with traditional techniques with dimensions not larger than 200 x 200 mm (on paper not larger than 300 x 300 mm). We plan to award three main prizes and special prizes, including for exlibris of the Museum of the City of Ostrów Wielkopolski. We arrange a vernissage of the post-competition exhibition on Saturday, September 3, 2022.

 

If you want to participate in the competition, as in previous editions you need to fill in the application form with a signature accepting the conditions for entering the competition and to submit works by May 17, 2022.

 

The regulations and application forms will be available on our website https://www.mmow.pl/aktualne-biennale/ in January 2022.

We will also be sending them to the addresses provided by you, but we invite you to prepare your participation in the competition as soon as possible.

XVIII Internationaler Wettbewerb für Kleingrafik und Exlibris

Liebe Freunde, Künstler von Werkstattgrafiken und Exlibris,

 

wir möchten Ihnen mitteilen, dass der nächste, XVIII Internationale Wettbewerb für Kleingrafik und Exlibris im Jahr 2022 in Ostrów Wielkopolski stattfindet.

 

Wir akzeptieren Werke, die in traditionellen (Werkstatt-)Techniken mit einer Größe von nicht mehr als 200 x 200 mm (auf Papier nicht größer als 300 x 300 mm) hergestellt wurden. Wir planen, drei Hauptpreise und Sonderpreise zu vergeben, darunter ein Exlibris des Museums der Stadt Ostrów Wielkopolski. Wir planen eine Vernissage am 3. September 2022 (Samstag) zu organisieren.

 

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, ist das Ausfüllen des Anmeldeformulars mit Ihrer Unterschrift erforderlich, mit der Sie sich mit Teilnahmebedingungen einverstanden erklären. Die Arbeiten sollten spätestens bis zum 17. Mai 2022 eingereicht werden.

 

Teilnahmebedingungen und Teilnahmekarten werden im Januar 2022 auf unserer Homepage https://www.mmow.pl/aktualne-biennale/ zur Verfügung gestellt. Wir senden sie auch an die von Ihnen angegebenen Adressen. Wir fordern Sie schon heute dazu auf, Ihre Teilnahme am Wettbewerb vorzubereiten.

Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu

Wszystkich twórców oraz kolekcjonerów i miłośników grafiki warsztatowej zainteresowanych Międzynarodowym Konkursem Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim informujemy, że od 2019 roku wydarzenie jest organizowane w cyklu trzyletnim. Zapraszamy zatem na przyszły – 2022 rok. Regulamin i karty zgłoszeniowe zamieścimy w stosownym terminie na naszej stronie pod adresem: www.mmow.pl/aktualne-biennale oraz na naszym facebooku:
https://www.facebook.com/MuzeumMiastaOstrowaWielkopolskiego

 

Dotychczasowych uczestników prosimy o aktualizację adresów, osoby, które chcą przystąpić do konkursu po raz pierwszy, mogą przesłać swoje dane na adres biennale@mmow.pl

The International Competition of Small Graphic Forms and Exlibris

All artists, collectors and lovers of workshop graphics that are interested in The International Competition of Small Graphic Forms and Exlibris in Ostrów Wielkopolski – We kindly remind you that from 2019, this event is organized in a three-year cycle. Therefore, we invite you for the next year – 2022. We will post the regulations and application forms on our website in due time: https://www.mmow.pl/aktualne-biennale and https://www.facebook.com/MuzeumMiastaOstrowaWielkopolskiego
 
Previous participants are asked to update the data and their addresses; and people who want to enter this competition for the first time can send their data to the address: biennale@mmow.pl

Internationaler Wettbewerb für Kleingrafik und Exlibris

Alle Künstler, Sammler und Fans von Werkstattgrafiken, die sich für den Internationalen Wettbewerb für Kleingrafik und Exlibris in Ostrów Wielkopolski interessieren, möchten wir daran erinnern, dass der Wettbewerb ab dem Jahr 2019 alle drei Jahre stattfindet. Deswegen laden wir Sie nächstes Jahr 2022 ein. Teilnahmebedingungen und Teilnahmekarten werden rechtzeitig auf unserer Homepage https://www.mmow.pl und unter der Internetadresse https://www.facebook.com/MuzeumMiastaOstrowaWielkopolskiego zur Verfügung gestellt.
 
Bisherige Teilnehmer bitten wir, ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren. Künstler, die an dem Wettbewerb zum ersten Mal teilnehmen wollen, können ihre personenbezogenen Daten an die E-Mail-Adresse biennale@mmow.pl senden.

Wiedza o mieście i regionieZobacz

Kalendarz

Maj 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31