4.jpg

Tematy lekcji muzealnych

Rola muzeum w gromadzeniu, opracowaniu i eksponowaniu źródeł historycznych


Temat łączący dwa zagadnienia historii: rodzaje źródeł historycznych i znaczenie muzeów. Lekcja może stanowić powtórzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na wcześniejszych zajęciach w szkole lub przyswojenie nowych wiadomości. Uczniowie rozpoczynający naukę historii, oprócz zapoznania się z podstawową klasyfikacją i terminologią, mają okazję wziąć do ręki przedmioty zazwyczaj opatrzone etykietka „Nie dotykać!”. Zapoznają się również z niektórymi obowiązkami muzealnika, którego wstępnym zadaniem podczas pozyskiwania zbiorów jest rozpoznanie i określenie wieku obiektu, opis jego wyglądu i przeznaczenia.

W antrejce na ryczce stoją pyrki w tytce


Zajęcia w przystępny, żartobliwy sposób porównujące dawną i obecną mowę potoczną ostrowian, ponadto objaśniające historyczne przyczyny formy ostrowskiej gwary. Dla młodzieży uczącej się języka niemieckiego doskonałe ćwiczenie w rozpoznawaniu wpływu języka niemieckiego na słownictwo i stylistykę naszego regionalnego języka. Możliwe rozszerzenie tematu o zagadnienie lokalnego nazewnictwa niemieckojęzycznego podczas zaboru pruskiego i okupacji.

Ostrów miastem trzech religii

 
Lekcja, podczas której młodzież nie tylko poznaje ważniejsze fakty historyczne dotyczące trzech ostrowskich grup religijnych (katolików, ewangelików i Żydów), ale i uczy się dostrzegać ostrowskie zabytki związane z gminami wyznaniowymi. Zajęcia obejmują część teoretyczną oraz pracę z mapą. Dodatkowo istnieje możliwość spaceru po mieście według wyznaczonej trasy.

Republika Ostrowska i powrót Wielkopolski do Rzeczypospolitej


Zasadniczym celem dydaktycznym lekcji jest przekazanie i utrwalenie wiedzy ucznia w zakresie:
- kojarzenia terminu „Republika Ostrowska” z określonym okresem historycznym i warunkami politycznymi,
- poznania najważniejszych osób i miejsc związanych z Republiką Ostrowską,
-skojarzenia konkretnych budynków lub miejsc (patron ulicy, kwatera na cmentarzu) z okresem odradzania Rzeczypospolitej 1918-1919.

Jaki znak Twój? Orzeł Biały!

 

Zajęcia ukazujące godło państwa i herb miasta jako symbol przynależności do narodu i społeczności regionalnej. Składają się z części teoretycznej (geneza znaków rodowych, narodowych i miejscowych, kształtowanie wizerunki Orła, geneza herbu Ostrowa) oraz warsztatowej, podczas której uczestnicy wymieniając miejsca i przedmioty opatrzone symbolami państwowymi i miejskimi mają okazję wziąć do ręki wskazane przez siebie eksponaty. Istnieje możliwość przeprowadzenia tematu dla młodszych grup szkoły podstawowej lub przedszkolaków – wtedy zostaje zmniejszony zakres wiedzy teoretycznej, a opcjonalnie dzieci rysują obejrzane herby.

Jak pracowali pierwsi garncarze?

 
Dzieci zapoznają się z pojęciem archeologii jako nauki i zakresem jej zainteresowań, poznają zabytki archeologiczne, które próbują nazwać i odgadnąć ich przeznaczenie. Lekcji towarzysza warsztaty – przy pomocy dawnej najprostszej techniki dzieci lepią gliniane czerpaki lub inne formy inspirowane obejrzanymi zabytkami. Lekcja dedykowana przedszkolakom i dzieciom młodszych klas podstawowych.

Na czym grywali wiejscy muzykanci?

 

Dzieci poznają nazwy instrumentów znajdujących się na ekspozycji stałej Muzeum, m.in.: dudy, siesieńki, basy, piszczałki oraz ogólne zasady ich działania. Słuchają dźwięków, jakie wydają poszczególne instrumenty. Oglądają rzeźby przedstawiające ludowych grajków. W zależności od wieku grupy zajęciom towarzyszą warsztaty: lepienie w glinie ptaszków na wzór oglądanych na wystawie piszczałek lub rysowanie.

Gdy pradziadek był sztubakiem

 

Lekcja przybliżająca dzieje ostrowskiej oświaty: skrótowe przedstawienie struktury szkolnictwa od XVIII wieku do okresu międzywojennego (1919-1939) oraz działalności najstarszych placówek w Ostrowie. Ukazanie życia codziennego w dawnej szkole: od wyposażenia klasy i tornistra, mundurka uczniowskiego, po relacje panujące pomiędzy uczniami a wychowawcą. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem oryginalnych akcesoriów uczniowskich oraz licznych fotografii i dokumentów.

Patroni naszych ulic

 

Podczas lekcji uczniowie dowiadują się jaka jest historia nazw najstarszych ulic Ostrowa, poznają wybrane biogramy ich patronów oraz ważne dla miasta obiekty przy nich usytuowane. Dokonują próby usystematyzowania tych nazw. Pracując z planami miasta z różnych okresów odnajdują zmiany w nazwach ulic związane z wydarzeniami z przeszłości. Dodatkową pomoc stanowią slajdy, fotografie, słowniki biograficzne. Każdy uczeń próbuje dowiedzieć się skąd pochodzi nazwa lub kim był patron ulicy, przy której mieszka.

Życie i działalność Stefana Rowińskiego

 
Lekcja poświęcona postaci jednego z najbardziej znanych mieszkańców naszego miasta. Przedstawione zostają jego najważniejsze dziedziny działalności: jako księgarza i wydawcy, niezłomnego konspiratora zarówno w okresie zaboru pruskiego jak też w czasie II wojny światowej, działacza niepodległościowego, a także w okresie służby publicznej w odrodzonej Rzeczypospolitej.

Techniki plastyczne

 

Lekcja zapoznaje z różnymi materiałami np.: krosno malarskie, papier czerpany itp. oraz narzędziami plastycznymi i dziełami wykonanymi za ich pomocą. Pokazuje jak rozpoznać technikę, w jakiej wykonane są dany obraz, rzeźba bądź grafika, a także jak tego typu zabytki są konserwowane, oprawiane, przechowywane i eksponowane.

Grafika niejedno ma imię

 

Na lekcji uczniowie poznają historię, różnorodność i klasyfikację technik graficznych. Zapoznają się ze specyfiką każdej z nich na podstawie wybranych grafik ze zbiorów Muzeum, pochodzących z kolejnych edycji Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu. Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów graficznych w technice monotypii lub linorycie.

Zabawy z obrazami

 

Lekcja dedykowana dla szkół podstawowych (klasy 4-8) i ponadpodstawowych. Wykład o technikach i przyborach malarskich. Uczniowie dowiedzą się jak barwy wpływają na odbiór obrazu. Powiemy o różnych tematach w sztuce.
Warsztaty artystyczne: tworzenie witrażu.

Wszystko o barwach


Lekcja warsztatowa przeznaczona dla przedszkoli ( 5- i 6-latki) oraz szkół podstawowych (klasy 1-3). Krótka pogadanka na temat kolorów - dostosowana do wieku.
Warsztaty o łączeniu kolorów.

Wiedza o mieście i regionieZobacz

Kalendarz

Czerwiec 2024
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30